Sinds de beving in Huizinge in augustus 2012 zijn meer en meer huiseigenaren en hun gezinnen terecht gekomen in trajecten van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb), het Centrum Veilig Wonen (CVW), de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) en/of het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Deze organisaties zijn opgericht om ontstane schade af te handelen, panden te versterken en de risico’s bij toekomstige bevingen te verlagen. Dit met uitzondering van het SNN dat uitvoering geeft aan de waardevermeerderingsregeling.

Van Soelen bouwkundig ontwerp en advies heeft een ruime ervaring met al deze trajecten en kan u hierin bijstaan en adviseren. Ook voor een onafhankelijke (contra)expertise bij schade, nulmeting, onveilige gebouwelementen en versterking, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen.

 


Wist u dat u tot 20 uur professionele bouwkundige ondersteuning kunt krijgen tijdens uw procedure bij de Arbiter Bodembeweging? Neem geheel vrijblijvend contact op om te zien wat ik voor u kan betekenen, denk hierbij onder andere aan:

ü  Inhoudelijke reactie/zienswijze op rapporten

ü  Advies herstelmethoden

ü  Bouwkundige bijstand tijdens de zitting en schouw

 

Voorkomen van vertraging bij eenvoudige of verergerde schade:

Liep uw schadetraject via NAM of CVW en zal de verergering hiervan behandeld worden door de TCMG? Door het grote aantal overgedragen dossiers kan het op dit moment 15 maanden duren voor de TCMG toekomt aan de afhandeling van uw schade. Van Soelen Bouwkundig ontwerp en advies heeft inmiddels positieve ervaring met het versnellen van de afhandeling van eenvoudige of verergerde schades zodat herstel sneller kan plaatsvinden. In veel van de voorkomende gevallen is een schadeopname op locatie, waarna ik contact zoek met de TCMG, voldoende om het proces weer op gang te brengen. Hierdoor kan worden voorkomen dat u extra wordt belast en uw reeds toegekende herstelwerkzaamheden dienen te wachten. Herstel van bestaande schade verkleint de kans op (nieuwe) vervolgschade of esthetische schade.

 

 Wilt u weten of dit ook mogelijk is voor uw schade? Uit één telefoongesprek over uw specifieke situatie blijkt vaak direct wat mogelijk is, of juist niet. Dit gesprek is natuurlijk geheel vrijblijvend.